Vårt företag vann patentcertifikatet för nyttighetsmodellen igen

10-06-2021

        Nyligen har vårt företag återigen erhållit ett patentcertifikat för nyttjandemodell för "en glasfiberarmerad anordning för bildning av spårtraktionsfilm av plastprofil" utfärdat av Statens immaterialrättsmyndighet.

       Förvärvet av patentcertifikatet för användningsmodellen är en bekräftelse av tekniken för vårt företags FoU-personal och ett bevis på företagets innovationsstyrka. Det bevisar att Henan Donghai Composite Materials Co., Ltd. har en hög nivå av vetenskaplig forskningsförmåga och teknisk nivå inom kompositmaterial. Bekräftad och erkänd av landet är produkten unik inom det professionella området.

        Henan Donghai har lagt vikt vid vetenskaplig och teknisk innovation i många år. Förvärvet av detta certifikat är inte bara en ära utan stärker dess kärnkonkurrenskraft bland kollegor. Processen för att erhålla patent är svår. Det kräver kreativ inspiration, djupgående forskning om problemet och mycket tid och energiinvesteringar. Men så länge du kvarstår kommer du säkert"bli överväldigad. "En annan by i framtiden", tar alla Henan Donghai forsknings- och utvecklingspatenttekniker som ett exempel, ägnar sig aktivt åt uppfinning och innovation och främjar vårt företags kompositprofilprodukter för att kontinuerligt uppnå nya genombrott inom kvaliteten på uppfinningen och skapandet!

Utility model patent certificate

Få det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)

Integritetspolicy